Czym jest ciśnienie krwi?

Ciśnienie tętnicze krwi mówi nam, z jaką siłą krew napiera na ścianki naczyń krwionośnych. Wartość ta zmienia się w czasie całego cyklu pracy serca oraz w ciągu dnia. Rozróżniamy ciśnienie skurczowe (w fazie skurczu serca) oraz rozkurczowe (w fazie rozkurczu serca). Obie wartości pozwalają ocenić lekarzowi ogólny stan zdrowia pacjenta.

W ciągu dnia ciśnienie krwi może się drastycznie zmieniać. Jego wartość zależy między innymi od nawodnienia organizmu, wypitych napoi, stanu psychicznego (lęk, stres, zdenerwowanie podnosi nam ciśnienie), pozycji ciała czy też aktywności fizycznej. Dlatego pomiar ciśnienia krwi powinno się wykonywać w stanie spoczynku, przed jedzeniem oraz wypiciem kawy, w pozycji siedzącej i najlepiej o stałych porach dnia.

 

Jakie powinno być ciśnienie krwi?

Normy prawidłowego ciśnienia krwi nie są jednakowe dla każdego. Różnią się one w zależności od wieku. Dla zdrowej osoby dorosłej średni pomiar ciśnienia krwi powinien wynosić 120/80 mm Hg. W przypadku dzieci oraz noworodków prawidłowe ciśnienie jest niższe, natomiast u osób starszych wyższe. Szczegółowe dane związane z wartością ciśnienia w zależności od wieku przedstawiono w poniższej tabeli.

wiek pacjenta

wartość ciśnienia

Noworodki

102/55 mm Hg

dzieci starsze

110/75 mm Hg

osoby dorosłe

120-129/80-84 mm Hg

osoby starsze do 80. roku życia

140/90 mm Hg

Kiedy mówimy o nadciśnieniu oraz niedociśnieniu?

Nadciśnienie jest często występującym problemem zdrowotnym. Stan ten jest niebezpieczny dla układu krwionośnego i zwiększa ryzyko wystąpienia chorób związanych z układem sercowo-naczyniowym. Mamy z nim do czynienia gdy ciśnienie tętnicze krwi wynosi więcej niż 140/90 mm Hg.

Niedociśnienie natomiast występuje zdecydowanie rzadziej niż nadciśnienie, ale nie wymaga leczenia. Często występuje u osób regularnie uprawiających sport. Może jednak wskazywać na inne schorzenia, np. niedoczynność tarczycy. O niedociśnieniu mówimy, gdy ciśnienie tętnicze krwi jest niższe niż 100/60 mm Hg.

Dokładne dane związane z prawidłowymi wartościami ciśnienia krwi przedstawiono w poniższej tabeli.

Kategoria

wartości ciśnienia skurczowego

wartości ciśnienia rozkurczowego

Niedociśnienie

<100

60

Optymalne ciśnienie krwi

<120

<80

Prawidłowe ciśnienie krwi

120-129

80-84

Wysokie prawidłowe CT

130-139

85-89

Nadciśnienie I. stopnia

140-159

90-99

Nadciśnienie II. stopnia

160-179

100-109

Nadciśnienie III. stopnia

>180

110

Ciśnienie krwi u kobiet w ciąży

W przypadku kobiet ciężarnych prawidłowa wartość ciśnienia krwi jest zależna od tygodnia/ miesiąca ciąży. Na początku normalne jest obniżenie ciśnienia (panie często nawet nie odczuwają tej zmiany) o ok. 5-10 mm Hg. W 7 miesiącu ciąży wartość ciśnienia krwi powinna wrócić do poziomu sprzed ciąży.

W trakcie ciąży ciśnienie krwi nie powinno przekraczać 140/90 mm Hg.