Prawidłowo działające serce u przeciętnego, zdrowego człowieka w spoczynku pracuje w zakresie 60-90 uderzeń na minutę. Przy dużym wysiłku wartość ta wzrasta nawet do 180 uderzeń na minutę. O bradykardii zwykle mówimy, gdy akcja serca zwalnia do mniej niż 60 uderzeń na minutę. Badając rytm, należy wziąć pod uwagę, że u sportowców oraz osób bardzo aktywnych serce może bić wolniej w stanie spoczynku. Wówczas wynik 50 uderzeń na minutę, nie powinien niepokoić. Zwłaszcza jeśli badana osoba nie wykazuje objawów związanych z bradykardią.

Przeciwieństwem bradykardii jest tachykardia, która charakteryzuje się przyśpieszonym rytmem serca, powyżej 100 uderzeń na minutę.

Objawy bradykardii

Niestety bradykardia nie objawia się w oczywisty sposób i bardzo łatwo można ją pomylić z przemęczeniem lub silnym stresem. Spowolniony rytm serca stanowi zagrożenie dla naszego życia oraz może być objawem innej, poważniejszej choroby. Z tego względu nie należy lekceważyć symptomów świadczących o bradykardii. Jeśli zaobserwujemy je u siebie, należy niezwłocznie udać się do lekarza, który zleci nam niezbędne badania, postawi diagnozę i wdroży odpowiednie leczenie.

Do objawów bradykardii zaliczamy:

 • spowolnione reakcje na bodźce;
 • zmniejszenie tolerancji wysiłku (znacznie szybciej się męczymy);
 • znużenie, drażliwość;
 • ogólne osłabienie organizmu;
 • zmęczenie;
 • duszność;
 • zawroty głowy i omdlenia;
 • zaburzenia pamięci;
 • kłopoty z koncentracją.

U części pacjentów może wystąpić asystolia, która jest skrajną postacią bradykardii. Wówczas serce całkowicie przestaje pracować. Po około 3-5 sekundach od zatrzymania akcji serca pacjent doświadcza mroczków przed oczami, po 10-15 sekundach traci przytomność, następnie mogą pojawić się drgawki (po 20-30 sekundach).

Przyczyny bradykardii

Istnieje kilka możliwych przyczyn bradykardii. Wśród nich należy wymienić:

 • niewydolność węzła zatokowego;
 • wzmożone napięcie nerwu błędnego;
 • hipotermia;
 • zaburzenia elektrolitowe;
 • zawał serca (w takiej sytuacji zwykle ma charakter przemijający);
 • niedoczynność tarczycy;
 • choroba niedokrwienna serca;
 • przyjmowane leki – niektóre powszechnie stosowane w kardiologii, przyczyniają się do zbyt wolnej pracy serca (to typowy niepożądany efekt ich stosowania). Należą do nich między innymi blokery kanału wapniowego i β-adrenolityki.
 • nadużywanie narkotyków, alkoholu i innych toksycznych substancji chemicznych.

Diagnostyka bradykardii

Podstawą do zdiagnozowania bradykardii jest zmierzenie tętna i wykonanie EKG serca. W celu potwierdzenia rozpoznania następnie pacjent dostaje skierowanie na badanie przedłużonej rejestracji EKG metodą Holtera. W skrajnych przypadkach, gdy wcześniejsze testy nie wykazują zaburzenia rytmu serca, a lekarz wciąż bierze pod uwagę taką możliwość, pacjentowi wszczepia się podskórne rejestratory, które rejestrują arytmię przez wiele miesięcy. Niekiedy stosuje się również badanie elektrofizjologiczne, w którego czasie choremu wprowadza się do serca elektrody, co umożliwia zbadanie funkcji układu bodźcotwórczo-przewodzącego.