Jak dokładne są mierniki iHealth w porównaniu do innych glukometrów dostępnych na rynku? To jedno z najczęściej zadawanych pytań przez naszych klientów, którzy kupują przenośny glukometr iHealth. Niestety, nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ żadne dwa glukometry nie dają tych samych odczytów, a różnica nawet 20-30 punktów może znajdować się w zakresie błędu. Glukometry iHealth spełniają najbardziej aktualne przepisy FDA i normy ISO, które stanowią, że liczniki do użytku domowego bez recepty muszą być dokładne w granicach +/- 15% w porównaniu do formalnego pomiaru laboratoryjnego. Oznacza to, że osoba z poziomem glukozy wynoszącym 100 może odczytywać zaledwie do 85 lub 115 i nadal znajdować się w zakresie dokładności.

 

Jakie czynniki decydują o dokładności?

Według FDA czynniki, które wpływają na odczyt to:

– jakość miernika i pasków testowych

– obecność substancji zakłócających (witamina C, tylenol itp.)

– wykonanie testu np. Należy umyć i osuszyć ręce przed testowaniem i ściśle przestrzegać instrukcji obsługi miernika.

– wysokość, temperatura i wilgotność (duża wysokość, niskie i wysokie temperatury oraz wilgotność mogą powodować nieprzewidywalne skutki dla wyników glukozy).

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi licznika i wkładce do opakowania paska testowego.

 

Jak dbać o to by nasz miernik zachował swoje właściwości?

Należy przechowywać i obsługiwać licznik i paski zgodnie z instrukcjami producenta. Ważne jest, aby przechowywać fiolki z paskiem testowym zamknięte i aby upewnić się, że nie używasz przeterminowanych pasków do sprawdzania poziomu cukru we krwi.

 

3 sposoby upewnienia się, że twój licznik działa

Zamiast porównywać mierniki z innymi miernikami w celu sprawdzenia dokładności, FDA zaleca użycie trzech poniższych sposobów, aby upewnić się, że glukometr działa prawidłowo:

  1. Przy użyciu płynu testowego. Tą metodę należy stosować za każdym razem, gdy otwierasz nowy pojemnik z paskami testowymi, co jakiś czas podczas korzystania z danego opakowania pasków, jeśli upuścisz miernik, kiedy uzyskasz nietypowy wynik.  Aby przetestować płynny roztwór kontrolny, należy pobrać krople płynu i przeprowadzić pomiar, w ten sam sposób, jak przeprowadza się pomiar z kropli krwi. Otrzymana wartość powinna odpowiadać wartości zapisanej na etykiecie fiolki paska testowego.

 

  1. Za każdym razem, gdy włączasz swój licznik, dokonuje on elektronicznej kontroli. Jeśli wykryje problem, wyświetli kod błędu. Zapoznaj się z instrukcją lub stroną pomocy technicznej, aby zobaczyć, co oznaczają kody błędów i jak rozwiązać problem.

 

  1. Porównaj swój miernik z testem stężenia glukozy we krwi wykonanym w laboratorium. Zabierz swój miernik ze sobą na następną wizytę u swojego lekarza, upewnij się, że twoja technika wykonywania pomiaru jest prawidłowa, aby upewnić się, że używasz glukometru poprawnie. Poproś o przetestowanie krwi za pomocą metody laboratoryjnej. Jeśli wartości uzyskane na glukometrze są zgodne z wartościami laboratoryjnymi, oznacza to, że glukometr działa dobrze i korzystasz z dobrej techniki.